Diensten

Gericht advies bij verzuim

We zien dat er nogal eens om de hete brij wordt gedraaid als er vraagstukken aan de orde komen rondom verzuim, uitval of functioneren. Onze ervaring is dat dit niet bewust gebeurt maar door het ontbreken van het juiste inzicht of moed en omdat het vaak ook lastig is. Er wordt dan niet gezegd wat men eigenlijk wil of bedoelt te zeggen. Door juist dit bespreekbaar te maken kan het echte probleem op tafel komen. En dan kunnen we aan het werk!

Dat begint altijd met een zorgvuldige analyse van de klachten in een intakegesprek. Wij kijken wat de werknemer nodig heeft om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen blijven voeren maar ook hoe de leidinggevende hierin een rol kan spelen. Dit vraagt van zowel werkgever als werknemer dat zij hierin meedenken. KRACHT zorgt ervoor dat werkgever en werknemer zelf hun verantwoordelijkheid pakken.

Veel klachten worden na twaalf weken chronisch. Alles wat je voor die tijd kunt oplossen, hoeft niet te escaleren en voorkomt erger. Werkgever en werknemer kunnen in veel gevallen samen voorkomen dat het zover komt. Door met elkaar in gesprek te blijven en zorg voor elkaar te hebben. Door een goede set met afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt.

Integraal verzuimadvies

KRACHT heeft een stevige visie op goed werknemerschap en goed werkgeverschap.Werkgevers investeren veel geld in het verbeteren van productiviteit en het voorkomen en aanpakken van verzuim. Weinig organisaties hebben echter een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat de werkgever zijn werknemers aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Pas als een situatie uit de hand loopt, grijpen we in. Werkgevers hebben vanuit de arbeidsrelaties de plicht om met de werknemer in gesprek te gaan, andersom geldt dit wat ons betreft eveneens.Je zult in een (arbeids)relatie elkaar moeten helpen. Bovendien heb je als werkgever het recht om iemand aan te spreken op zijn gedrag. Je betaalt immers iedere maand salaris voor het geleverde werk.Sterker nog, waarom waarschuwen we een werknemer met overgewicht niet? “Als u nog langer bij ons wilt werken, zult u moeten afvallen”. Waarom accepteren we schulden of een loonbeslag als reden voor verzuim? Is het niet logischer dat we de medewerker vragen hoe hij zijn schulden denkt op te lossen, zodat ze geen effect meer hebben op zijn prestaties op zijn werk?

In dit kader werken wij graag aan een gerichte verzuimaanpak in plaats van het inzetten van programma’s gericht op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid. Daar geloven we zeker in maar dat komt vanzelf wanneer de basis op orde is.

Re-integratiebegeleiding intern 

Begeleiding van de medewerker en waar nodig zijn leidinggevende bij re-integratie en terugkeer naar het eigen werk of een andere passende functie. Hierbij maken wij altijd de verbinding met de omgeving; de leidinggevende, collega’s en de functie en context. Wij geven de medewerker inzicht in de wijze waarop hij/zij anders c.q. beter kan handelen en wij leren ook de werkomgeving in het proces van terugkeer en/of aanpassing hun rol in te nemen.

Heldere communicatie, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, begrip en respect voor elkaars situatie zijn wat ons betreft de basis van samenwerking en inzetbaarheid.

Re-integratiebegeleiding extern 

Het kan op enig moment na het eerste ziektejaar noodzakelijk zijn om spoor 2 begeleiding in te zetten. Vanuit onze expertise kunnen we individueel maatwerk aanbieden in de begeleiding naar een andere werksituatie en tevens het WVP-dossier op orde houden. Hiermee wordt voldaan aan de wederzijdse inspanningsverplichting van de werkgever en werknemer.

Loopbaanbegeleiding 

Je moet in deze tijd flexibel zijn en het liefst multi-inzetbaar. Zat je vroeger goed met een vast contract, tegenwoordig bestaat life time employment niet meer. Iedere dag moet je kunnen aantonen wat je gedaan hebt om je te ontwikkelen. Om ons heen zien we dat mensen die binnen de organisatie vanzelfsprekend zijn doorgegroeid, het nu moeilijker kunnen krijgen. Soms is het zelfs noodzakelijk om hiermee aan de slag te gaan vanwege reorganisaties of fysieke en/of mentale beperkingen. Vragen die dan kunnen spelen zijn o.a.

  • Past mijn baan nog wel bij mij of pas ik nog wel bij mijn baan?
  • Hoe lang blijf ik dit nog doen of volhouden?
  • Hoe bied ik het hoofd aan mijn leidinggevende, collega’s en werkdruk?
  • Waarom krijg ik mijn werk niet af?
  • Hoe leer ik mijn grenzen aangeven?
  • Hoe vind ik de juiste balans tussen werk en privé

Wij stellen u deze vragen graag en bieden u naast (zelf)inzicht weer perspectief op de juiste stappen en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.Zodat u zelf weer keuzes kunt maken en kunt sturen met kracht.